Ma buu chinh cua viet nam

Ma Buu Chinh Cua Viet Nam


Dưới ma buu chinh cua viet nam đây là mã bưu chính Việt Nam mới nhất, cập nhật đầy đủ 63 tỉnh thành cập nhật năm 2020. Cập nhật theo Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT. Mã bưu chính ở Việt Nam là 1 dãy số bao gồm 6 chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hai chữ số tiếp theo xác định mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định binary options malaysia hongkong caall thôn, ấp. Bộ mã bưu chính quốc gia mới này được áp dụng ngay kể từ ngày 1/1/2018 cho tất cả các tỉnh thành trong cả nước Việt Nam chính thức công bố hệ thống mã bưu chính quốc gia mới 6 số. Mã bưu điện quốc gia bao gồm t ập hợp 05 (năm) ký tự số. CƠ QUAN CHỦ QUẢN: BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (MIC) Liên hệ: Vụ Bưu chính, 18 Nguyễn Du, Hà Nội(Tòa nhà B, tầng 7) - ĐT: 024.38226625, Fax: 024.38226954, Email: vanthubuuchinh@mic.gov.vn.


HCM Mã bưu điện Đồng Nai bao gồm tối thiểu tập hợp 6 ký tự số, nhằm xác định vị trí địa lý của địa chỉ phát cụ thể trong phạm vi Đồng Nai..MÃ BƯU CHÍNH QUỐC GIA VIỆT NAM. Mã bưu chính ở Việt Nam là 1 dãy số bao gồm 6 chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hai chữ số tiếp theo xác định mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối. Mã bưu chính ma buu chinh cua viet nam ở Việt Nam ? Mabuudien.net cung cấp tất cả mã bưu điện 5 số chuẩn nhất của bộ TT&TT cập nhật 2020 của tất cả các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị trấn, phường, xã tại Việt Nam Mã bưu điện TP. Tại Việt Nam, mã bưu chính là 1 dãy số bao gồm 6 chữ số, trong đó hai opções binárias bh chữ số đầu tiên nhằm xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hai chữ số tiếp theo xác định mã quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn.


Tải về bộ mã tại đây. Hồ Chí Minh تعليم الخيارات الثنائية bao gồm tối thiểu tập hợp 6 ký tự số, nhằm xác định vị trí địa lý của ma buu chinh cua viet nam địa chỉ phát cụ thể trong phạm vi TP. Zip Code Vietnam - Cập nhật về mã bưu chính Zip Postal Code mới nhất của 63 tỉnh Việt Nam, Kiến thức xác định mã thôn, ấp, quận, huyện thành phố.